When The Pawari Calls

Tugu at Dhodhalpada
Shravan at Chikadi
Saptsrungi Mata at Vaghai Haat for Holi
Pundalik at Chikadi
Ravana Tati at Dhodhalpada
Haat at Sakar – Patar village for Holi
Pawarikar with Bhaya at Ghodambe
Bhaya at Barmyavad
Dungardev at Kansara Gadh
Bhavani Mata at Dhodhalpada
Belpoda at Datta village I
Agya Vetal at Dhodhalpada
Baliram Krishna Tati at Chikadi
Belpoda at Datta village II
Haat at Kanaasi village for Belpoda II
Belpoda at Hanuman Temple at Datta Village
Narsinh Sthapan at Home - Chikadi Dharampur
Hanuman at Dhodhalpada
Kasav at  Dhodhalpada- Kasav Turt
Bahurupi Tati at Chikadi
Thadi Vadak at Dungadev at Borgav
Dungardev at Kansara Village
Dinner after offering Goddess Kansara